Despre concurs

Concursul de Circuite Electronice Liniare, cum s-a numit la început, a demarat la iniţiativa Facultăţii de Electronică din Bucureşti, în 1974. S-au organizat faze locale şi apoi faze naţionale. Denumirea concursului a fost stabilită în memoria renumitului profesor de  circuite electronice şi electronică industrială din anii 1940-1961 – Tudor Tănăsescu (1901-1961), absolvent al Scolii Politehnice din Bucureşti, cercetător de renume, autorul primelor cărţi în domeniu din acele timpuri, membru corespondent al Academiei Române. Incepând din anul 1990 disciplina concursului s-a denumit Circuite Integrate Analogice. El s-a desfăşurat aproape fără întreruperi în perioada 1974-1990. Unele intreruperi au intervenit în anii următori din cauza lipsei fondurilor de organizare. In total au avut loc 25 ediţii în 34 ani. Este deci un concurs tradiţional, devenit chiar celebru în lumea învăţământului de electronică. Majoritatea secţiilor şi apoi facultăţilor de electronică din ţară şi-au trimis aproape sistematic studenţi concurenţi şi cadre didactice în Comisia concursului. In perioada 1974-1990 concursul a constat din probă scrisă, pentru toţi cei 15-20 candidaţi, şi probă practică, pentru primii 5-6 candidaţi de la proba scrisă. In aceeaşi perioadă, concursul a fost itinerant, ţinându-se pe rând în centrele mari: Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara. Din 1998 concursul se organizează numai la Facultatea de  Electronică şi Telecomunicaţii din Bucureşti datorită posibilităţilor importante de sponsorizare pe care le are capitala, plină de firme de profil,  unele conduse de foşti studenţi participanţi la concurs.

Câştigarea unui premiu sau a unei menţiuni la acest concurs constituie un punct de merit deosebit în CV-ul unui inginer electronist. Foarte mulţi dintre proiectanţii actuali de circuite integrate s-au format încă din studenţie, prin pregătirea sistematică asigurată de participarea la 3-4 ediţii consecutive ale concursului. Nivelul la care au ajuns unii dintre studenţi în domeniul calculului circuitelor integrate analogice este impresionant. Aceştia sunt cei mai căutaţi pentru meseria de proiectanţi de chipuri.

Dar concursul a mai avut un aport special şi anume, în pregătirea şi formarea deosebită a dascălilor participanţi în Comisie, care pe durata a zeci de ani, au avut de elaborat noi probleme şi de explicat echipelor lor problemele date la ediţiile precedente. Fiecare membru în comisia de concurs a adunat sistematic problemele date la faze locale şi naţionale, punând la dispoziţia noilor studenţi intraţi în echipe un material extrem de bogat şi util în pregătirea profesională. Astfel, concursul a contribuit la formarea de conferenţiari şi profesori cu deosebită experienţă de calcul.

                                                                 prof.dr.ing. Mircea Aurel Ciugudean, Timişoara