Informatii generale

Modul de desfasurare a fazei nationale a concursului Tudor Tanasescu:

 • lucrare scrisa de 3 ore, rezolvarea a 3-4 probleme de analiza de circuite.
  • Problemele se incadreaza in programa indicata mai jos.
  • Rezolvarea problemelor se face „cu cartile pe masa” - studentii participanti pot sa-si aduca orice material scris (carte/notite/etc.) doresc si sa-l consulte in timpul probei
 • proba practica de laborator : in general proba este asemanatoare unei lucrari de laborator de DCE, CIA sau SCIA, respectiv SCS, cu diferenta ca studentii trebuie sa si propuna schema de test. Doua etape:
  • Etapa I: se cere proiectarea unei scheme de aplicatie sau de masurare a parametrilor unui circuit integrat anuntat inaintea concursului. Exemplu: masurarea tensiunii de offset a amplificatorului operational dintr-un regulator de tensiune integrat
  • Etapa a II-a: implementarea schemei proiectate pe placi de test de tip breadboard si efectuarea masuratorilor. Proba se desfasoara in paralel pe 5 bancuri de lucru, echipate cu urmatoarele echipamente (link la echipament de laborator)

Circuite Integrate Analogice - Programa de baza:

 • Tranzistoare MOS si Bipolare: regimuri de functionare, modelare, etaje fundamentale cu 1 si 2 tranzistoare
 • Structuri fundamentale de amplificatoare cu TMOS si TB; buffer-e de tensiune si de curent
 • Oglinzi de curent
 • Surse si referinte de tensiune si de curent cu TMOS si TB
 • Amplificatoare Operationale: structuri interne, neidealitati si parametri, stabilitate si compensare in frecventa
 • Dispozitive active cu mod de lucru in curent: Amplificatoare operationale cu reactie de curent (CFB-OA), conveioare de current (CC) si transconsductoare (Gm)
 • Aplicatii liniare ale AO de uz general: amplificatoare (de precizie si de instrumentatie,cu cistig variabil, etc.) filtre, convertoare V-I si I-V
 • Referinte si stabilizatoare de tensiune cu AO
 • Aplicatii neliniare ale AO de uz general: redresoare de precizie, detectoare de virf, etc.
 • Multiplicatoare Analogice: structuri interne, aplicatii
 • Comparatoare integrate: structura interna, implementare cu AO, aplicatii
 • Oscilatoare armonice si Generatoare de semnal
 • Circuite transliniare

Circuite Integrate Analogice - Bibliografie de baza:

 1. P.E. Gray, R. Meyer, Circuite integrate analogice. Analiza si Proiectare. Ed. Tehnica, 1998. (Cap. 1, 3,4,...10)
 2. A. M. Manolescu, Circuite integrate liniare (Curs + Culegere de probleme), Ed.Didactica 1983
 3. D. Dascalu, s.a., Dispozitive si Circuite Electronice (Curs), Ed. Didactica si Pedagogica, 1982
 4. G. Brezeanu, G. Dilimot, F. Mitu, F. Draghici - Dispozitive si Circuite Electronice. Culegere de probleme, Editura Rosetti, Bucuresti 2001
 5. G. Brezeanu, G. Dilimot, F. Mitu, F. Draghici - Circuite Electronice Fundamentale. Culegere de probleme, Editura All Beck, Bucuresti 2005

Bibliografie suplimentara:

 1. D. Johns, K. Martin - Analog Integrated Circuit Design, Editura John Wiley & Sons, 1997
 2. B. Razavi - Design of CMOS Analog Integrated Circuits, Editura McGraw-Hill, 2001
 3. L. Jurca, M. Ciugudean – Circuite Integrate Analogice, Ed. Politehnica, 2004
 4. I. Dragu, I. Iosif - Circuite Integrate Liniare. Amplificatori Operationali, Ed. Militara, 1981
 5. L. Festila - Analog Integrated Circuits, Translinear Nerworks, Editura U.T. Pres, 2003
 6. M. Neag - Sisteme cu circuite integrate analogice, Editura MEDIAMIRA, 2008
 7. M. Neag, A. Fazakas - Circuite Integrate Analogice, Editura Casa Cartii de Stiinta, 1999

Semnale Circuite si Sisteme - Programa de baza:

 • Semnale analogice. Semnale periodice. Seria Fourier. Proprietăţi. Spectrul semnalelor periodice. Semnale neperiodice. Transformarea Fourier. Spectrul semnalelor neperiodice. Convoluţia şi corelaţia semnalelor analogice.Transformarea Laplace bilaterală şi unilaterală în studiul semnalelor.
 • Semnale în timp discret. Semnale periodice în timp discret. Serii Fourier şi diagrame spectrale. Semnale neperiodice în timp discret. Transformarea Fourier a semnalelor în timp discret. Reprezentări în domeniul frecvenţă. Convoluţia şi corelaţia semnalelor în timp discret. Transformarea z. Transformata Fourier discretă. Transformata Fourier rapidă.      
 • Semnale eşantionate. Teorema eşantionării. Spectrul semnalului eşantionat. Condiţia Nyquist. Reconstituirea semnalului eşantionat.         
 • Semnale modulate. Definiţii şi clasificări. Modulaţia cu purtător armonic. Modulaţia de amplitudine. Modulaţia de frecvenţă. Modulaţia de fază. Principiul multiplexării semnalelor în frecvenţă. Modulaţia impulsurilor în amplitudine, poziţie şi durată.      
 • Sisteme şi concepte generale asociate. Introducere şi clasificari. Proprietăţi ale sistemelor analogice şi ale sistemelor în timp discret. Relaţii generale între semnalele de intrare şi semnalele de ieşire. Definirea funcţiei pondere pentru sisteme analogice şi pentru sisteme în timp  discret. Implicaţii ale proprietăţilor generale asupra funcţiei pondere. Funcţia de sistem pentru sisteme analogice liniare şi invariante în timp. Definiţii. Părţi ale funcţiei de sistem. Funcţii elementare. Filtre ideale. Funcţia de sistem pentru sisteme discrete liniare şi invariante în timp. 
 • Metode generale de analiză a sistemelor analogice. Metode de analiză în domeniul timp: metode convolutive, metoda ecuaţiilor diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi. Metode de analiză în domeniul frecvenţă: metoda transformatei Fourier, metoda transformatei Laplace, metoda armonică. Determinarea sub formă compactă a răspunsului  la semnale periodice. Sisteme selective de ordinul 2 şi ordinul 4.        

Semnale Circuite si Sisteme – Bibliografia de baza

 1. Ad. Mateescu, N. Dumitriu, L. Stanciu, "Semnale şi sisteme. Aplicaţii în filtrarea semnalelor", Editura TEORA, Bucureşti, 2001
 2. I. Constantin, "Semnale şi răspunsul circuitelor", Bucureşti, Editura BREN, 1999
 3. Ad. Mateescu, "Semnale, circuite şi sisteme", Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1984
 4. D. Stanomir, "Semnale analogice şi transformatele lor", Editura Athena, 1992
 5. D. Stanomir, "Semnale şi sisteme discrete", Editura Athena, 1997
 6. Ad. Mateescu, Al. Şerbănescu, N. Dumitriu, L. Stanciu, "Semnale, circuite şi sisteme-probleme", Editura Militară, Bucureşti, 1998
 7. M. Săvescu, T. Petrescu, S. Ciochină, "Semnale, circuite şi sisteme-probleme", Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981