BSc and MSc Thesis Topics

Teme  pentru lucrari de Licenta si de Dizertatie propuse de Grupul de cercetare DERFAIC

Analiza si proiectarea circuitelor si sistemelor integrate analogice si de semnal mixt (analog&digital)

In general, studentii pot alege sau propune teme care se incadreaza in domeniile de interes ale grupului de cercetare DERFAIC. Acestea includ analiza si proiectarea circuitelor integrate si/sau sistemelor cu circuite integrate pentru diverse aplicatii din industria auto, dispozitive mobile de comunicatii sau/si monitorizare, aplicatii biomedicale, etc.

Ca urmare, prima lista de teme pentru proiectele de finalizare a studiilor prezentata mai jos este orientativa, studentii sunt invitati sa propuna variante ale temelor enumerate sau teme complet noi.

Ca exceptie de la aceasta regula generala acest document prezinta si o a doua lista, cu zece teme definite de catre parteneri industriali, care vor acorda burse de studii pe perioada realizarii lucrarilor de licenta sau dizertatie.

Studentii interesati sunt rugati sa-l contacteze mai intai pe dnul. slr. dr. ing. Raul Onet  pentru mai multe informatii, cadrul didactic indrumator urmand apoi sa fie stabilit de comun acord in functie de tema aleasa: Raul.Onet@bel.utcluj.ro

 

I. Teme  generale pentru lucrari de Licenta si de Dizertatie

A. Interfete analogice pentru aplicatii auto

A1.  Amplificatoare cu zgomot redus, amplificatoare cu consum redus de putere, amplificatoare de instrumentatie, amplificatoare cu caracterisitica neliniara de transfer - amplificatoare logaritmice, exponentiale, etc.

A2. Filtre analogice, reconfigurabile si programabile

A3. Interfete analogice pentru senzori auto

 

B. Managementul puterii in aplicatii de putere joasa si medie

B1. Referinte de tensiune si de curent

B2. Regulatoare  liniare de tensiune

B3. Convertoare DC-DC cu si fara inductoare

B4. Sisteme de captare a energiei de la surse regenerabile (celule fotovoltaice, pile de combustie, traductori mecanici, radiatii electro-magnetice, etc.)

B5. Sisteme de transfer fara fir a puterii electrice

 

C. Aplicatii biomedicale

C1. Interfete analogice pentru senzori biomedicali

C2. Transceivere de mica putere pentru comanda si transferul datelor in aplicatii biomedicale mobile

C3. Sisteme de masurare a bioimpedantei

 

D. Sintetizoare de frecventa

D1. Modelare si analiza la nivel de sistem

D2. Implementarea blocurilor functionale pentru aplicatii mobile de comunicatii si monitorizare

D3. Sintetizoare de frecventa predominant digitale

 

 

II. Teme de licenta si dizertatie realizate in colaborare cu parteneri industriali

pentru care se acorda burse de studii

 

1. Comparatoare rapide pentru detectia defectelor in circuite integrate pentru managementul puterii

2. Regulatoare de tensiune de tip LDO, fara capacitate de decuplare externa

3. Convertoare DC-DC integrate bazate pe capacitati

4. Convertoare DC-DC integrate bazate pe inductoare

5. Amplificatoare de precizie cu consum mic de putere

6. Circuite analogice de comanda si control

7. Circuite PLL digitale cu timp de calare redus

8. Divizoare de frecventa cu consum redus capabile sa opereze in domeniul GHz-zeci GHz

9. Circuite pentru transferul fara fir a puterii electirce pentru circuite implantabile

10. Interfete analogice pentru senzori biomedicali implantabili

 

15.10.2018